ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
Attachments:
Download this file (การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของสายงานต่าง ๆ ใน อปท..pdf)การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของสายงานต่าง ๆ ใน อปท..pdf[ ]44 Kb
Download this file (การคุ้มครองผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนกรณีได้รับผลกระทบจากการปรับระดับสูงขึ้น.pdf)การคุ้มครองผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนกรณีได้รับผลกระทบจากการปรับระดับสูงขึ้น.pdf[ ]234 Kb
Download this file (การจัดทำตารางเทียบขั้นเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนเดิม.pdf)การจัดทำตารางเทียบขั้นเงินเดือนในขั้นที่เทียบได้ตรงกันกับขั้นเงินเดือนเดิม.pdf[ ]349 Kb
Download this file (การปรับหลักเกณฑ์ในการปรเมินเพื่อแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้นมีประสบการณ์(นอกระดับคว)การปรับหลักเกณฑ์ในการปรเมินเพื่อแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้นมีประสบการณ์(นอกระดับคว[ ]399 Kb
Download this file (การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ.pdf)การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ.pdf[ ]65 Kb
Download this file (การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง.pdf)การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง.pdf[ ]62 Kb
Download this file (การให้ข้าราชการหรือพนักงานลูกจ้างประจำพนักงานจ้างได้เงินเพิ่มครองชีพชั่วคราว.pdf)การให้ข้าราชการหรือพนักงานลูกจ้างประจำพนักงานจ้างได้เงินเพิ่มครองชีพชั่วคราว.pdf[ ]126 Kb
Download this file (ข้อแนะนำในการเขียนผลงานขสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์.pdf)ข้อแนะนำในการเขียนผลงานขสำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์.pdf[ ]47 Kb
Download this file (ข้อแนะนำในการเขียนผลงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf)ข้อแนะนำในการเขียนผลงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf[ ]152 Kb
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf[ ]185 Kb
Download this file (บัญชีปรับปรุงตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง.pdf)บัญชีปรับปรุงตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง.pdf[ ]1395 Kb
Download this file (ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ารบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล.pdf)ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ารบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล.pdf[ ]207 Kb
Download this file (ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf[ ]270 Kb
Download this file (ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน.pdf)ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน.pdf[ ]178 Kb
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล.pdf[ ]971 Kb
Download this file (ว 692.pdf)ว 692.pdf[ ]304 Kb
Download this file (ว1.pdf)ว1.pdf[ ]125 Kb
Download this file (ว10.pdf)ว10.pdf[ ]65 Kb
Download this file (ว12.pdf)ว12.pdf[ ]89 Kb
Download this file (ว132.pdf)ว132.pdf[ ]28 Kb
Download this file (ว21.pdf)ว21.pdf[ ]99 Kb
Download this file (ว22.pdf)ว22.pdf[ ]683 Kb
Download this file (ว23.pdf)ว23.pdf[ ]195 Kb
Download this file (ว24.pdf)ว24.pdf[ ]20 Kb
Download this file (ว25.pdf)ว25.pdf[ ]521 Kb
Download this file (ว34.pdf)ว34.pdf[ ]48 Kb
Download this file (ว4.pdf)ว4.pdf[ ]264 Kb
Download this file (ว52.pdf)ว52.pdf[ ]634 Kb
Download this file (ว55.pdf)ว55.pdf[ ]997 Kb
Download this file (ว58.pdf)ว58.pdf[ ]441 Kb
Download this file (ว6.pdf)ว6.pdf[ ]71 Kb
Download this file (ว61.pdf)ว61.pdf[ ]98 Kb
Download this file (ว71.pdf)ว71.pdf[ ]64 Kb
Download this file (หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานบริหารในเทศบาลขนาดเล็ก.pdf)หลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานบริหารในเทศบาลขนาดเล็ก.pdf[ ]631 Kb
Download this file (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง-ฉบัย6.pdf)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง-ฉบัย6.pdf[ ]1175 Kb
Download this file (แก้ไขหลักเกณฑ์การเลื่อนแต่งตั้งข้าราชการผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(เลื่อนไหล).)แก้ไขหลักเกณฑ์การเลื่อนแต่งตั้งข้าราชการผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์(เลื่อนไหล).[ ]104 Kb
Download this file (แจ้งซักซ้อมขั้นตอนสอบคัดเลือกและการคัดเลือกสายงานผู้บริหาร.pdf)แจ้งซักซ้อมขั้นตอนสอบคัดเลือกและการคัดเลือกสายงานผู้บริหาร.pdf[ ]72 Kb
Download this file (แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf)แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf[ ]1289 Kb

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045