ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนายก อบจ.เพชรบุรีและสมาชิก อบจ.เพชรบุรี

พิมพ์

ขอเชิญประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี **วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ altalt