ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ

พิมพ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองจอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลหนองจอก ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)