ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ(กองประปา)

พิมพ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองจอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำดิบ ขนาด ๕.๕ KW

และชุดใบกวนถังจ่ายคลอรีนเหลว (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง