ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง)

พิมพ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองจอก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง