Thai Chinese (Simplified) English French German Italian Japanese Korean
  •   
นายจรัญ  ไม้จันทร์
นายกเทศมนตรี

ประมวลภาพ


ดาวน์โหลดแนะนำ


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Barcode
เทศบาลตำบลหนองจอก

Embed Video

รายงานการเงิน การคลัง ทต.หนองจอก
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองจอก 16
2 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองจอก 21
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่๔งบประมาณ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองจอก 16
4 รายงานรายจ่ายงบประมาณและงบประมาณคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6เดือ เทศบาลตำบลหนองจอก 20
5 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลหนองจอก 68
6 รายงานรายรับจริงตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ2561และรายงานยอดงบประมาณคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลหนองจอก 99
7 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี2561ตั้งแต่1ต.ค.2560-31พ.ค.2561 เทศบาลตำบลหนองจอก 79
 

อัตราแลกเปลี่ยน

หน่วยงานภาครัฐ
ข่าวสอบราชการ