คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต๔ปีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองจอก 153
22 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองจอก 154
23 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลหนองจอก รอบ 12 เดือนจากระบบ e-PlanNACC เทศบาลตำบลหนองจอก 127
24 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลหนองจอก จากระบบ e-PlanNACC เทศบาลตำบลหนองจอก 108
25 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปัองกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ปีงบประมาณ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองจอก 155
26 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองจอก เทศบาลตำบลหนองจอก 127
27 โครงการการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ฯ เทศบาลตำบลหนองจอก 263
28 รายงานติดตามตามแผนป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ2563 รอบ 6เดือน เทศบาลตำบลหนองจอก 159
29 ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เทศบาลตำบลหนองจอก 141
30 มาตรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลหนองจอก เทศบาลตำบลหนองจอก 139

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045