คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เทศบาลตำบลหนองจอก 10
2 ขออนุมัติรายงานผลการดำเนินโครงการแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต๔ปี เทศบาลตำบลหนองจอก 6
3 การประกาศนโยบายเรื่อง งดให้ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) เทศบาลตำบลหนองจอก 40
4 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลหนองจอก 49
5 รายงานติดตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลหนองจอก 49
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลหนองจอก 42
7 รายงานผลการดําเนินการแผนการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ 2564 เทศบาลตำบลหนองจอก 45
8 รายงานติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (รอบ 6 เดือน) เทศบาลตำบลหนองจอก 65
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับแก้ไขปรับปรุง ขยายกรอบเวลา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลหนองจอก 49
10 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เทศบาลตำบลหนองจอก 45

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045