คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต๔ปีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองจอก 13
2 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองจอก 13
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปัองกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ปีงบประมาณ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองจอก 14
4 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลหนองจอก เทศบาลตำบลหนองจอก 13
5 โครงการการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ฯ เทศบาลตำบลหนองจอก 18
6 รายงานติดตามตามแผนป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ2563 รอบ 6เดือน เทศบาลตำบลหนองจอก 32
7 ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เทศบาลตำบลหนองจอก 29
8 มาตรการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลหนองจอก เทศบาลตำบลหนองจอก 14
9 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เทศบาลตำบลหนองจอก 15
10 มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องกรณีฯ เทศบาลตำบลหนองจอก 13

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045