แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เทศบาลตำบลหนองจอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ. 2570)

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทัองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข คร้้งที่๑/๒๕๖๗ เทศบาลตำบลหนองจอก 20
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองจอก 20
3 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองจอก 18
4 แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่๒/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองจอก 16
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลงครั้งที่๑/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองจอก 17
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติมครั้งที่๑/๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองจอก 17
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เทศบาลตำบลหนองจอก เทศบาลตำบลหนองจอก 142

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

Line เทศบาลตำบลหนองจอก


 
QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก


ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-409947