นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 การกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล เทศบาลตำบลหนองจอก 291
62 แผอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ เทศบาลตำบลหนองจอก 233
63 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือฯกรณีเกิดโรคติดเชื้อโควิท๑๙ เทศบาลตำบลหนองจอก 256
64 การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือฯกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา๒๐๑๙ เทศบาลตำบลหนองจอก 248
65 ประกาศมอบอำนาจของนายกฯให้ปลัดฯปฏิบัติราชการแทนและบัญชีแนบท้ายฯ เทศบาลตำบลหนองจอก 285
66 มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนและคำสั่งแนบท้ายฯ เทศบาลตำบลหนองจอก 255
67 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เทศบาลตำบลหนองจอก 271
68 การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองจอก 244
69 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก เทศบาลตำบลหนองจอก 430
70 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจอก เทศบาลตำบลหนองจอก 354
71 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกฯและนายกฯ เทศบาลตำบลหนองจอก 264
72 กำหนดสถานที่หลักเกณฑ์ของผู้สมัครสมาชิกฯและนายกฯ เทศบาลตำบลหนองจอก 253
73 ประกาศขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เทศบาลตำบลหนองจอก 336
74 ประกาศการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ เทศบาลตำบลหนองจอก 262
75 ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลปีงบ๒๕๖๔-๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองจอก 260
76 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) เทศบาลตำบลหนองจอก 328
77 ประกาศรายชื่อผู้ประบสบอุทกภัยพิบัติ(อุทกภัย) เทศบาลตำบลหนองจอก 234
78 ประกาศเทศบาลตำบลหนองจอก เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองจอก ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลหนองจอก 215
79 รับโอนพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เทศบาลตำบลหนองจอก 236
80 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.หนองจอกปีการศึกษา๑๕๖๓ภาคเรียนที่๒ เทศบาลตำบลหนองจอก 269

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

Line เทศบาลตำบลหนองจอก


 

คุณพึงพอใจทต.หนองจอก ด้านใด
QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก


ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-409947