ประกาศเทศบาลตำบลหนองจอก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
51 ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ทต.หนองจอก เทศบาลตำบลหนองจอก
52 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลหนองจอก
53 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานสวนตำบลฯ เทศบาลตำบลหนองจอก
54 รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี เทศบาลตำบลหนองจอก
55 ประกาศเทศบาลตำบลหนองจอก ขอเชิญเข้าร่วมประเมินคุณธรรมแลความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองจอก เทศบาลตำบลหนองจอก
56 เจตนารมณ์ต่อต้านการรับสินบน เทศบาลตำบลหนองจอก
57 นโยบายการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารฯ เทศบาลตำบลหนองจอก
58 ประกาศใช้เทศบัญญัติการบริหารกิจการประปาพ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองจอก
59 ประกาศการบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลหนองจอก
60 ประกาศมาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลหนองจอก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045