ประกาศเทศบาลตำบลหนองจอก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
41 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลหนองจอก
42 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลหนองจอก
43 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง งบปี๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองจอก
44 ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน งบปี2563 เทศบาลตำบลหนองจอก
45 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองจอก
46 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองจอก
47 ประกาศรายชื่อ และผลการประมูลการขายทอดตลาด เทศบาลตำบลหนองจอก
48 การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ เทศบาลตำบลหนองจอก
49 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เทศบาลตำบลหนองจอก
50 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เทศบาลตำบลหนองจอก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045