ประกาศเทศบาลตำบลหนองจอก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
31 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองจอก
32 รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร เทศบาลตำบลหนองจอก
33 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ฯ เทศบาลตำบลหนองจอก
34 แนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดฯแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.๒๕๔๘(ฉ.ที่๒) เทศบาลตำบลหนองจอก
35 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.หนองจอก เทศบาลตำบลหนองจอก
36 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำทต.หนองจอก เทศบาลตำบลหนองจอก
37 การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองจอก
38 การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกฯ เทศบาลตำบลหนองจอก
39 รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรื่อข้าราชการประเภทอื่น เทศบาลตำบลหนองจอก
40 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งความ เทศบาลตำบลหนองจอก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045