ประกาศเทศบาลตำบลหนองจอก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
21 ประกาศการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ เทศบาลตำบลหนองจอก
22 ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลปีงบ๒๕๖๔-๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองจอก
23 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) เทศบาลตำบลหนองจอก
24 ประกาศรายชื่อผู้ประบสบอุทกภัยพิบัติ(อุทกภัย) เทศบาลตำบลหนองจอก
25 ประกาศเทศบาลตำบลหนองจอก เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองจอก ประจำปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลหนองจอก
26 รับโอนพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เทศบาลตำบลหนองจอก
27 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.หนองจอกปีการศึกษา๑๕๖๓ภาคเรียนที่๒ เทศบาลตำบลหนองจอก
28 รายชื่อพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำผู้มีผลประเมินดีเด่นปีงบ๒๕๖๓ครั้งที่๒ เทศบาลตำบลหนองจอก
29 ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบ ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองจอก
30 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง๓ปีประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองจอก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045