ประกาศเทศบาลตำบลหนองจอก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
11 การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือฯกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา๒๐๑๙ เทศบาลตำบลหนองจอก
12 ประกาศมอบอำนาจของนายกฯให้ปลัดฯปฏิบัติราชการแทนและบัญชีแนบท้ายฯ เทศบาลตำบลหนองจอก
13 มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนและคำสั่งแนบท้ายฯ เทศบาลตำบลหนองจอก
14 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เทศบาลตำบลหนองจอก
15 การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองจอก
16 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก เทศบาลตำบลหนองจอก
17 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจอก เทศบาลตำบลหนองจอก
18 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกฯและนายกฯ เทศบาลตำบลหนองจอก
19 กำหนดสถานที่หลักเกณฑ์ของผู้สมัครสมาชิกฯและนายกฯ เทศบาลตำบลหนองจอก
20 ประกาศขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เทศบาลตำบลหนองจอก

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045