ประกาศเทศบาลตำบลหนองจอก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
1 การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองจอก
2 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก เทศบาลตำบลหนองจอก
3 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจอก เทศบาลตำบลหนองจอก
4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกฯและนายกฯ เทศบาลตำบลหนองจอก
5 กำหนดสถานที่หลักเกณฑ์ของผู้สมัครสมาชิกฯและนายกฯ เทศบาลตำบลหนองจอก
6 ประกาศขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน เทศบาลตำบลหนองจอก
7 ประกาศการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ เทศบาลตำบลหนองจอก
8 ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลปีงบ๒๕๖๔-๒๕๖๖ เทศบาลตำบลหนองจอก
9 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(อัคคีภัย) เทศบาลตำบลหนองจอก
10 ประกาศรายชื่อผู้ประบสบอุทกภัยพิบัติ(อุทกภัย) เทศบาลตำบลหนองจอก

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045