ประกาศเทศบาลตำบลหนองจอก


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
1 ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการฉีดวัคซีน(COVID-๑๙)เฉพาะกิจเชิงรุก เทศบาลตำบลหนองจอก
2 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการปฏิบัติงานฯ เทศบาลตำบลหนองจอก
3 การกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล เทศบาลตำบลหนองจอก
4 แผอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ เทศบาลตำบลหนองจอก
5 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือฯกรณีเกิดโรคติดเชื้อโควิท๑๙ เทศบาลตำบลหนองจอก
6 การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือฯกรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา๒๐๑๙ เทศบาลตำบลหนองจอก
7 ประกาศมอบอำนาจของนายกฯให้ปลัดฯปฏิบัติราชการแทนและบัญชีแนบท้ายฯ เทศบาลตำบลหนองจอก
8 มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนและคำสั่งแนบท้ายฯ เทศบาลตำบลหนองจอก
9 รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ เทศบาลตำบลหนองจอก
10 การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลหนองจอก

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045