นายไพฑูรย์  เกตุทอง
ประธานสภาเทศบาลหนองจอก

นายไทย  อุบงชะนี
รองประธานสภาเทศบาลหนองจอก

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจอก
นายฉกาจ  ดิษฐวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลหนองจอก เขต1
      
นายฤทธิรณ  คงทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลหนองจอก เขต 2
นายธงชัย  สงคราม
สมาชิกสภาเทศบาลหนองจอก เขต 1
      
นายกิติ  ดิษฐ์วงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลหนองจอก เขต 2
นายเกษม  แก้วละเอียด
สมาชิกสภาเทศบาลหนองจอก เขต 1
      
นายประเดิม  เมฆหมอก
สมาชิกสภาเทศบาลหนองจอก เขต 2
นางสำเภา  สิงห์โตทอง
สมาชิกสภาเทศบาลหนองจอก เขต 1
      
นางสมัย  ดิษฐ์วงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลหนองจอก เขต 2
นายวชิระ  เจิมสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลหนองจอก เขต 1
      
นางจินต์จุฑา  ปิ่นเพชร
สมาชิกสภาเทศบาลหนองจอก เขต 2


Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045