นายฤทธิรณ  คงทิพย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองจอก
โทร.084-8934260


นายไพทูรย์ ชลภาพ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองจอก
โทร.092-9015428

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองจอก

นายธงชัย สงคราม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
โทร.092-9754081
 

นายไทย อุบงชะนี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.081-8587259

นางสำเภา สิงห์โตทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.083-7109053
 

นายชำเรือง เหงี่ยมจุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.081-8587259

นายเกษม  แก้วละเอียด
สมาชิกสภาเทศบาลหนองจอก เขต 1
โทร.098-8276500
 

นายวัลลภ ใจเที่ยง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.081-8587259

นายคมสันต์ บัวศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.088-6103981
      

นายกฤษณะ คำพราย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.090-7869671

นายสนิท สีแดง
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1
โทร.085-2981510
 
 

นายสงัด  ชื่นชนะ
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1
โทร.098-3831298
      
 


Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045