คณะผู้บริหาร - เทศบาลตำบลหนองจอกนายธรรมรงค์  ศรีทอง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก
โทร.081-8587259


นายฉกาจ ดิษฐวงศ์
รองนายกเทศมนตรี
โทร.089-8024701

นายธวัชชัย ทองสุข
รองนายกเทศมนตรี
โทร.090-4409037

นายสมาน ดิษฐวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร.081-2919284

นายไพฑูรย์ เกตุทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร.099-4455964Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045