นายกเทศมนตรีทต.หนองจอก

นายจรัญ  ไม้จันทร์
นายกเทศมนตรีเทศบาลหนองจอก
นายสมาน ดิษฐวงศ์
รองนายกเทศมนตรี

นายสอย  ศรีจันทร์
รองนายกเทศมนตรี

นางธนัญกาน  เจิมสุวรรณ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายสำราญ  มิ่งแม้น
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045