ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือฯกรณีเกิดโรคติดเชื้อโควิท๑๙

ประกาศเทศบาลตำบลหนองจอก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045