ประกาศมอบอำนาจของนายกฯให้ปลัดฯปฏิบัติราชการแทนและบัญชีแนบท้ายฯ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองจอก เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีในการสั่ง การอนุญาต และการอนุมัติให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน

และบัญชีการมอบอำนาจจากนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลหนองจอก ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045