บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาววาสนา  อิ่มอุทร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

alt
นางชมพูนุท  เพชรขาว
เจ้าพนักงานสาธารณสุชชำนาญงาน

alt
นางสาวอารีรัตน์  พีระมูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


alt
นายประสิทธิชัย  ภิญญโสภานิชต์
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา

alt
นายบุญมาก  โคทอง
คนงานประจำรถขยะ
      

นายประจักษ์  ขาวสนิท
คนงานประจำรถขยะ

นายชนินทร์  นกน้อย
คนงานประจำรถขยะ
 

นางสายชล  ทองห่อ
คนงาน

altaltalt

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045