ด้านเศรษฐกิจ - เทศบาลตำบลหนองจอก

ด้านเศรษฐกิจ

     โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร ประชากรที่อยู่ในเขตชุมชนเมืองประกอบอาชีพค้าขายในลักษณะเป็นรายย่อย รายได้เฉลี่ย 72,000 บาท/คน/ปี


     การเกษตรกรรม เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองจอกเป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ทำนา ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ดี พืชเศรษฐกิจรองลงมา ได้แก่ กล้วย มะนาว มะม่วง มะละกอ มะพร้าว ฯลฯ

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

Line เทศบาลตำบลหนองจอก


 
QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก


ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-409947