ศาสนาและวัฒนธรรม - เทศบาลตำบลหนองจอก

ศาสนาและวัฒนธรรม

ศาสนา

     ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลหนองจอก วัดจำนวน 1 แห่ง

วัฒนธรรม

     ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
         ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ (ช่วงเดือนมกราคม)
         ประเพณีวันสงกรานต์ (ช่วงเดือนเมษายน)
         ประเพณีวันเข้าพรรษา (ช่วงเดือนกรกฎาคม)
         ประเพณีวันออกพรรษา

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045