ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตรอบสระวัดหนองจอก

ประกาศเทศบาลตำบลหนองจอก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

รอบสระหลังวัดหนองจอก หมู่ ๖-๗ ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045