ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - เทศบาลตำบลหนองจอก

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

     เทศบาลตำบลหนองจอก มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) และถนนของกรมโยธาธิการ เป็นถนนลาดยางเป็นหลัก ห่างจากกรุงเทพฯ 158 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาที และอยู่ห่างจากจังหวัดประมาณ 24 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน ทาง 30 นาที ภายในเขตชุมชนตลาดหนองจอกเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีต สภาพเส้นทางระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง สามารถสัญจรไปมาติดต่อกันได้ทุกฤดูกาล

การจัดการขนส่งมวลชน

     มีรถโดยสารประจำทาง เดินทางจาก
     เทศบาลตำบลหนองจอก-อำเภอท่ายาง     ค่าโดยสาร 30 บาท
     เทศบาลตำบลหนองจอก-จังหวัดเพชรบุรี    ค่าโดยสาร 35 บาท
 

การประปา

     1. จำนวนการใช้น้ำ จำนวน 835 ครัวเรือน
     2. เทศบาลตำบลหนองจอก เป็นเจ้าของกิจการประปา
     3. น้ำประปาที่ผลิตได้ 3,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
     4. แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา 2 แห่ง
         คลองชลประทาน
         ลำห้วย


ไฟฟ้า

     1. จำนวนผู้ที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 816 ครัวเรือน
     2. พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าทั้งหมด ร้อยละ 100 ของพื้นที่
     3. จำนวนไฟฟ้าสาธารณะ 110 จุด ครอบคลุมถนน 15 สาย


การสื่อสาร


      1. จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ 220 เลขหมาย
      2. จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ 14 ตู้
      3. จำนวนชุมสายโทรศัพท์ 1 ชุมสาย
      4. ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 65
      5. มีหน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่
          เทศบาลตำบลหนองจอก
          สถานีตำรวจภูธรหนองจอก


Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

Line เทศบาลตำบลหนองจอก


 
QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก


ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-409947