บุคลากรกองคลัง ทต.หนองจอกนางสาวณัฐณิชา เที่ยงไธสง
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาววรรณา  อ่อนแสง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวชมภู่  มีผล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นายนเรศ  ธนูทอง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


alt

นางสาวอุบลวรรณ  คงทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

altaltalt

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

Line เทศบาลตำบลหนองจอก


 
QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก


ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-409947