บุคลากรกองคลัง ทต.หนองจอก
นางสาวเปรมใจ  แสงเจริญวัฒนะ
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาววรรณา  อ่อนแสง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวชมภู่  มีผล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

alt

นางสาวณฐมน  เกตุรัตน์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

alt

นางสาวอุบลวรรณ  คงทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

altaltalt

 

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045