บุคลากรสำนักปลัดเทศบาล ทต.หนองจอก
นางสาวณัฏฐินี  วันแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลหนองจอกนางสาววาสนา  อิ่มอุทร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายปฏิพัทธ์  บุญเจริญวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  alt

นายทศพร  อุบงชะนี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอภิญญา ทวนสระน้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

นางเรไร  เจิมสุวรรณ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางณัฐนันท์  ชาวไทย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
alt

นางสาวศิริกาญจน์ ศรีกาญจน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

- ว่าง -
นิติกรปฏิบัติการ
 
alt

พ.อ.อ.พิเชฐ พุ่มจิตร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
alt

นางโสภา รัศมีฤกษ์เศรษฐ
เจ้าพนักงานทะเบียน
   
alt

นายฤทธิไกร  ปิ่นทอง
คนงาน
 
alt

นางสาวณัฐสิมา  บัวงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

altaltalt

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045