บุคลากรสำนักปลัดเทศบาล ทต.หนองจอกนางสาววาสนา  อิ่มอุทร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองจอก


นางสาววาสนา  อิ่มอุทร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

alt

นายทศพร  อุบงชะนี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 

นางเรไร  เจิมสุวรรณ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นางสาวจันทร์จิรา ปู่ดำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 

นางอภิญญา ทวนสระน้อย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวชมพูนุท ดวงโต
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ
 

นางสาวนิฐจิรา อ่อนชุลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

- ว่าง -
นิติกรปฏิบัติการ
 
 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
alt

นางโสภา รัศมีฤกษ์เศรษฐ
เจ้าพนักงานทะเบียน
   
alt

นายฤทธิไกร  ปิ่นทอง
คนงาน
 
alt

นางสาวณัฐสิมา  บัวงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

altaltalt

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

Line เทศบาลตำบลหนองจอก


 
QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก


ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-409947