ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการประชุมสภาท้องถิ่นฯ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ (หรือข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๔๓ สำหรับเมืองพัทยา)

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

Line เทศบาลตำบลหนองจอก


 
QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก


ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045