สภาพทางสังคม

การปกครอง

         แบ่งเขตการปกครองพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองจอกเป็น 4 หมู่ คือ หมู่ที่ 5,6,7 และ 9  ตำบลหนองจอก แบ่งพื้นที่การพัฒนาออกเป็น 4 ชุมชน คือ ชุมชนประทุมมา ชุมชนบัวหลวง ชุมชนสัตตบุศย์ และชุมชนบงกช


 
ประชากร

     เทศบาลตำบลหนองจอกมีประชากรทั้งสิน 2,806 คน แยกเป็นชาย 1,328 คน หญิง 1,478 คน จำนวนบ้าน 816 หลังคาเรือน (ข้อมูล : เดือนมีนาคม 2553)

     อัตราการเพิ่ม-ลดของประชากรในเขตเทศบาลตำบลหนองจอก


Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

Line เทศบาลตำบลหนองจอก


 
QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก


ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045