ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างออกแบบและควบคุมงานศูนย์เด็กเล็กฯ

ประกาศเทศบาลตำบลหนองจอก เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคาออกแบบและควบคุมงานจ้างบุคลากรภายนอก

เพื่อรับรองแบบรูปรายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูและป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองจอก

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045