สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง

     เทศบาลตำบลหนองจอก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองจอก อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเพชรบุรี ระยะห่างจากจังหวัดประมาณ 24 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 158 กิโลเมตร

พื้นที่
   
     เทศบาลตำบลหนองจอก มีพื้นที่ทั้งหมด 4.8 ตารางกิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ

     ด้านเหนือ              ติดต่อกับ ตำบลหนองขนานและตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี
     ด้านตะวันออก      ติดต่อกับ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง
     ด้านทิศใต้             ติดต่อกับ ตำบลหนองศาลาและตำบลนายาง อำเภอชะอำ
     ด้านตะวันตก         ติดต่อกับ ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง


สภาพภูมิประเทศ

     ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปของเทศบาลตำบลหนองจอกเป็นที่ราบลุ่ม ภูมิประเทศของตำบลหนองจอกเป็นพื้นที่ราลลาดเทเล็กน้อย โดยมีความลาดเทจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก


ลักษณะภูมิอากาศ


     เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองจอกมีพื้นที่ใกล้เคียงทะเล ลักษณะภูมิอากาศมี 3 ฤดู อากาศร้อน ฝนตกตามฤดูกาล และหน้าหนาวไม่หนาวมาก จึงมีอากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัดและไม่หนาวจัด มีฝนตกชุกในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

Line เทศบาลตำบลหนองจอก


 
QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก


ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-409947