ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เทศบาลตำบลหนองจอก ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองจอก ประจำปี พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้

1.การโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและพนักงานจ้าง

2.โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ

     ประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

3.โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

4.การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สถานที่ เช่นทำความสะอาดเก็บขยะสองทางถนนของเทศบาลตำบลหนองจอก

5.การทำกิจกรรม 5 ส.ภายในสำนักงาน

6.กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในวันสำคัญทางศาสนา

7.กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น

8.กิจกรรมขอสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตตำบลหนองจอก

9.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา

     จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป

 

                                           (นายจรัญ  ไม้จันทร์)

                                   นายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045