ประกาศกำหนดการปิดน้ำประปา ทต.หนองจอก

เนื่องด้วยในช่วงขณะนี้ทางการประปาต้องปิดน้ำเป็นเวลาในช่วง เที่ยงคืนถึงตี4เนื่องจากการผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการบริโภคเพราะได้ทำการก่อสร้างเรียงหินแนวสระประปาเทศบาลตำบลหนองจอก 4,310 ตร.ม. พร้อมขุดลอกดิน

(จากเดิม) 1.00 ม. มีระยะเวลาในการก่อสร้างเรียงหินประมาณ 7-8 เดือน จึงขอประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045