กิจกรรมรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความจำเป็นของการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้สูงอายุ

 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงอายุตั้งแต่ปี 2546 และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งจะมีผู้สูงอายุมากถึง ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด อันเป็นผลสืบเนื่องจากปรีมาณผู้สูงอายุมากขึ้น และมีอายุยืนยาวยิ่งขึ้่น ในขณะที่จำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง
 
    เทศบาลตำบลหนองจอก และกรมกิจการผู้สูงอายุ มีบทบาทส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ ได้จัดทำคู่มือหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุขึ้น เทศบาลตำบลหนองจอก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาคประชาชนต่าง ๆ เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมบุคคลให้มีความตระหนักรู้ถึงความจำเป็นของการเตรียมการด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นวัยสูงอายุ ที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างร่มเย็น ผาสุก และนำไปขยายผลในชุมชน เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

Line เทศบาลตำบลหนองจอก


 
QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก


ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-409947