ข่าวและประชาสัมพันธ์แจกแพมเพิส5/2/67

วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ด้วยทางกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลหนองจอก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจอก ได้ให้การสนับสนุนเงินจัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๑๒ รายโดยมีนายธรรมรงค์ ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมและเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียง โดยมี นายฉกาจ ดิษฐวงศ์ นายธวัชชัย ทองสุข รองนายกฯ นายฤทธิรณ คงทิพย์ ประธานสภาฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุ่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจอก อสม. ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาฯ ร่วมลงพื้นที่ด้วย

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

Line เทศบาลตำบลหนองจอก


 QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045