บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนพ.ย.๒๕๖๕ ปีงบ๒๕๖๗

ประกาศเทศบาลตำบลหนองจอก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ของเทศบาลตำบลหนองจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่มาลงทะเบียน

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โทร. 081-8587259

QR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045