เทศบาลตำบลหนองจอกจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

11 มกราคม 2562

เทศบาลตำบลหนองจอกจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี ๒๕๖๒

 

นายจรัญ ไม้จันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองจอกและคณะผู้บริหารพนักงาน-เจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรม

                                 วันเด็ก ณ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองจอก

                       วันเด็กของประเทศไทยจะตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมทุก

                                ซึ่งแต่ละปีเด็กๆจะได้คำขวัญจากนายกรัฐมนตรีของไทย

                                             แต่ละปีคำขวัญวันเด็กก็จะแตกต่างกัน

                               ก่อนหน้านั้นประเทศไทยมีการจัดงานวันเด็กครั้งแรกวันที่

                                                        3 ตุลาคม พ.ศ.2498 

                       โดยใช้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติของทุกๆปี

                                             ต่อมาในปี พ.ศ.2506 วันเด็กแห่งชาติ 

                      ได้เปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมโดยเริ่มครั้งแรกในปี

                                                      พ.ศ.2508 จนถึงปัจจุบัน

                           นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบ คำขวัญวันเด็ก ปี 2562 

                                       ″เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ

             ถือว่าเป็นพิธีปฏิบัติเป็นประจำเช่นทุกปี นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กให้แก่เด็กๆ

            ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับเสาร์ที่ 2

                   ของเดือนมกราคมของทุกปี สำหรับในปี 2562 ตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2562

 

        โดยในปี 2562 นั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

        ได้มอบคำขวัญวันเด็ก เป็นการเขียนด้วยลายมือ มีข้อความว่า

                       "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

             สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ที่ พล.อ.ประยุทธ์

                   เคยมอบให้กับเด็กไทยนับตั้งแต่เข้ามา

                         บริหารราชการแผ่นดิน มีดังนี้

 
                         คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 
                      “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”
 
                         คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 
                     “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้สู่อนาคต”
 
                         คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 
                   “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”
 
                     และคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 
                  “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี
 
         alt

 

     

 
 
Attachments:
Access this URL (https://www.youtube.com/watch?v=c1uhmLtL10M&feature=youtu.be)watch[ ]0 Kb

Thai Arabic Chinese (Simplified) English Finnish German Indonesian Japanese Korean Vietnameseคุณพึงพอใจทต.หนองจอก ด้านใดQR Code
เทศบาลตำบลหนองจอก

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลหนองจอก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3278-6046-7 โทรสาร. 0-3278-6045